Tento e-shop využívá cookies

Tento eshop používa cookies na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analyzácii správanie návštevníkov. Používaním stránok s týmto súhlasíte.

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Úplná pravidla soutěže \'\'Z koupelny rovnou na pláž“ společnosti ROLTECHNIK a.s.

Pořadatel

ROLTECHNIK s.r.o. Třebařov 160, 569 33 Česká republika

Organizátor

eBRÁNA s.r.o., Na Třísle 145, 530 02 Pardubice Česká republika

Doba trvání soutěže

Soutěž potrvá od 27. 5. 2013 do 15. 8. 2013.

Soutěžící

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky nebo Slovenské republiky starší 15 let nebo fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky nebo Slovenské republiky mladší 15 let s předchozím výslovným souhlasem zákonného zástupce, která v Době trvání soutěže odešle prostřednictvím kontaktního formuláře nebo na soutěžní e-mail zprávu se všemi požadovanými informacemi. Požadovanými informacemi jsou:

  1. Jméno a příjmení soutěžícího
  2. Adresa soutěžícího
  3. Odpověď na tipovací otázku

Počet odpovědí na soutěžní otázku od jednoho soutěžícího není omezen, počítat se však bude pouze nejpozději doručená odpověď daného soutěžícího. Soutěžící je povinen respektovat tato Pravidla, dodržovat platné zákony České republiky a jednat v souladu s dobrými mravy.

Porušení těchto pravidel v kterémkoli bodě je důvodem k automatickému vyloučení ze soutěže.

Soutěžní otázka

Jak velkou zátěž (v kilogramech) unese skleněná výplň sprchových dveří ROLTECHNIK MDO1/900, dokud nedojde k jejímu prasknutí?

Určení správné odpovědi na soutěžní otázku

Správnou odpověď určí pořadatel soutěže formou demonstrativní zátěžové zkoušky. Během ní bude skleněná výplň dveří ve vodorovné poloze položena na dvě rovnoběžné podložky umístěné podél kratších stran výplně. Na výplň bude umístěna nádoba na vodu, do které bude postupně napouštěna voda tak dlouho, dokud nedojde k prasknutí výplně. Nádoba s vodou se posléze zváží a výsledná hmotnost bude představovat odpověď na soutěžní otázku. Z celé demonstrace bude pořízen videozáznam, který bude po skončení soutěže umístěn na soutěžním webu. Jedinou směrodatnou metodou určení správné odpovědi je tato zátěžová zkouška.

Soutěžní e-mail a kontaktní formulář

Soutěžící zašle požadované informace na e-mail soutez@roltechnik.cz nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, umístněného na internetové stránce https://outlet.roth-shop.sk/soutez-roltechnik.

Výherci

Výherci soutěže se stávají 3 soutěžící, kteří co nejpřesněji zodpovědí tipovací otázku. V případě shodných tipů rozhoduje čas doručení zprávy prostřednictvím kontaktního formuláře nebo soutěžního e-mailu. Vítězí ten, který byl doručen dříve.

Výhry

Výhrami v soutěži jsou 3 poukazy na zájezdy společnosti Čedok v následující hodnotě:

1. cena: Zájezd dle vlastního výběru v hodnotě 50 000 Kč

2. cena: Zájezd dle vlastního výběru v hodnotě 30 000 Kč

3. cena: Zájezd dle vlastního výběru v hodnotě 20 000 Kč

Oznámení výsledků soutěže, kontaktování výherců a převzetí výher

Správná odpověď a jména výherců budou po skončení soutěže zveřejněny na webu outlet.roth-shop.sk. Výherci budou o výhře informováni e-mailem, prostřednictvím kterého obdrží všechny informace potřebné k převzetí výhry.

Všeobecné podmínky

Účastí v soutěži vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. 
Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Veškeré nepřevzaté výhry propadají Pořadateli soutěže. Organizátor neodpovídá za případnou poštovní či jinou dopravu výher či zpráv. Reklamace výher se uplatňuje vůči Organizátorovi soutěže.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže.

Organizátor soutěže je oprávněn bez náhrady pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž pozastavit, odvolat, anebo zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech souvisejících se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci Soutěže za jediná, úplná a konečná.

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že Pořadatel i Organizátor soutěže jsou oprávněni bezplatně uveřejňovat jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy Výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech Pořadatele či Organizátora, a to bezplatně po dobu 5 let od skončení této soutěže.

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s tím, že Pořadatel a Organizátor jsou oprávněni bezplatně uveřejňovat soutěžícím vytvořený soutěžní obsah ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech Pořadatele či Organizátora, a to bezplatně po dobu 10 let od skončení této soutěže.

Soutěžící účastí v soutěži uděluje, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu této soutěže společnosti eBRÁNA s.r.o., Na Třísle 145 530 02 Pardubice Česká republika za účelem vyhodnocení soutěže a jejich dalšího marketingového zpracování.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele i Organizátora a všichni zaměstnanci ze spolupracujících agentur a společností a rodinní příslušníci těchto zaměstnanců v přímé linii. V případě, že se Výhercem stane taková osoba, cena se tomuto Výherci nepředá.

Tato pravidla soutěže jsou k dispozici na webu outlet.roth-shop.sk a zároveň jsou uložena v písemné podobě v sídle Organizátora soutěže.