Tento e-shop využívá cookies

Tento eshop používa cookies na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analyzácii správanie návštevníkov. Používaním stránok s týmto súhlasíte.

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Súhlas so spracovávaním osobných údajov

ZÁKLADNÉ ZHRNUTIE

Tento súhlas so spracovávaním Vašich osobných údajov dávate spoločnosti Roltechnik s.r.o. na účely zasielania obchodných oznámení (marketingových ponúk) a na konanie iných marketingových aktivít voči Vašej osobe. Tento Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať a obchodné oznámenia Vám už nebudú ďalej zasielané. Podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich osobných údajov nájdete nižšie. 

 1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU
  1. Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť ROLTECHNIK s.r.o., so sídlom Hurbanovo námestie 19/45, Bojnice 972 01, identifikačné číslo: 36328766, zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Trenčíne, (ďalej len „správca“). 
  2. Kontaktné údaje správcu sú nasledovné: doručovacia adresa ROLTECHNIK s.r.o., Hurbanovo námestie 19/45, Bojnice 972 01, adresa elektronickej pošty obchod@roltechnik.sk, telefón +421 465 439475.
  3. Správca nemenoval poverenú osobu na ochranu osobných údajov.
    
 2. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Právnym základom spracovávania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný správcovi v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“).
    
 3. ÚČEL SPRACOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Účelom spracovávania Vašich osobných údajov je zasielanie obchodných oznámení a konanie iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.            
  2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.
    
 4. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Doba, na ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené je 10 rokov, najdlhšie však do odvolania Vášho ohlasu so spracovávaním osobných údajov (pre tento účel spracovávania).
    
 5. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú osoby zaisťujúce marketingové služby pre správcu.   
  2. Ďalším príjemcom Vašich osobných údajov je spoločnosť Roth Czech s.r.o., Třebařov 160, 569 33, Česká republika, identifikačné číslo 051 93 885.
  3. Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.
             
 6. PRÁVA SUBJEKTOV ÚDAJOV
  1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo výmaz Vašich osobných údajov, prípadne obmedziť ich spracovanie, právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenositeľnosť Vašich osobných údajov. 
  2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovávaním Vašich osobných údajov poskytnutých správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovávania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním ohlasu. Váš súhlas so spracovávaním osobných údajov môžete odvolať nasledujúcimi spôsobmi: písomne na adresu správcu, e-mailom na adresu obchod@roltechnik.sk
  3. Pokiaľ by ste sa domnieval(a), že spracovávaním Vašich osobných údajov bolo, alebo je porušované nariadenie, máte právo podať sťažnosť na kontrolný úrad.
  4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a nie je ani požiadavkou, ktorá je nutná k uzavretiu zmluvy.
  5. Máte kedykoľvek právo vzniesť námietku proti spracovávaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania, pokiaľ sa profilovanie týka tohoto priameho marketingu. Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovávaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje na tieto účely ďalej spracovávané.

Text na stiahnutie